Akava-förbunden informerar sina medlemmar om arbetsmarknadsfrågor som berör den kommunala sektorn bl.a. genom infobladet Kommunteamet som utkommer fyra gånger om året.