Tervetuloa Kuntatiimin sivuille
 

Akavalaiset liitot tiedottavat kuntasektorin työmarkkina-asioista jäsenilleen muun muassa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kuntatiimi-tiedotteen kautta.

Lue-uusin-Kuntatiimi


Ajankohtaista

14.12.2016 Kiky-sopimuksen arviointia

Pahimman pölyn nyt laskeuduttua voidaan jo alustavasti pohtia kesän alussa sovitun kiky-sopimuksen vaikutuksia kunta-alalla.

Lue lisää

14.12.2016 KVTES: Sopimukset voimaan 1.2.2017

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2017 on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018.

Lue lisää

14.12.2016 LAL, MHL ja YKL yhdistyvät Loimuksi

Vuoden 2017 alusta Luonnontieteiden Akateemisten Liitto, Metsänhoitajaliitto ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto fuusioituvat uudeksi liitoksi. Liiton nimeksi tulee Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry.

Lue lisää

14.12.2016 Aikuiskoulutustukeen uudet etuusehdot

Aikuiskoulutustuen perusosa pienenee 15 prosenttia ja enimmäiskesto lyhenee neljällä kuukaudella 15 kuukauteen.

Lue lisää

14.12.2016 Työsopimuslakiin muutoksia vuoden 2017 alkaessa

Koeaikaa pidennetään ja irtisanotun takaisinottovelvoitetta lievennetään. Pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä.

Lue lisää

14.12.2016 Parannuksia tuotannollistaloudellisilla syillä irtisanottujen asemaan

Osalle työnantajia tulee velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta.

Lue lisää

14.12.2016 Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2017

Ansiopäivärahan maksuaika lyhenee ja omavastuuaika pitenee. Eduskunta päätti lakimuutoksista marraskuussa.

Lue lisää

14.12.2016 Perhevapaista aiheutuvia kustannuksia tasataan kertakorvauksella

Eduskunta on marraskuun lopussa hyväksynyt sairausvakuutuslain muutoksen, jonka tavoitteena on tasata perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia. Muutoksen taustalla on maan hallituksen vuoden 2015 hallitusohjelma.

Lue lisää