Kommunteamet

Kommunteamet 4/2018

Innehåll:

 • Ledare: Är okunskap en dygd?
 • Kom med idéer för Kunteko!
 • Förtroendemannavalet kommer – ställ upp som kandidat!
 • Huvudförtroendeman Jari Salminen: ”Börja inte strida, ta hellre kontakt.”
 • Arbetsplatsen består vid överlåtelse av rörelse
 • Semester- och arbetstidslagarna på slutrakan


Kommunteamet 3/2018

Innehåll:

 • Ledare: Vi utvecklar välbefinnandet i arbetet tillsammans
    
 • KT har förbundit sig att delta i arbete i arbetsgrupper bland annat för att förnya lönesystemet  

 • I yrkeslivet: Vad gör en landsbygdschef?   
 • FOSUs förtroendemannaval våren 2019


  Här är en plats som ger dig en överblick över arbetslivet!
    
 • Hur används den lokala potten?
  FOSU uppmanar till korrigering av löner som inte motsvarar uppgifternas kravnivå.
    
 • Arbetsgrupperna har mycket att göra under avtalsperioden  
 • Nyheter från tekniska sektorn  
 • Obehörighetsavdraget väcker debattKommunteamet 2/2018

Innehäll:

 • Ledare: Förväntaninför sommaren
    
 • FOSU förbereder sig redan för kommande förhandlingar
  Vad blev resultatet av vårens förhandlingsrunda? Intervju med FOSU:s verksamhetsledare Maria Löfgren.
    
 • Var ska man hitta kunnig arbetskraft?
  Arbetets krav syns inte i lönen och resurserna skärs ner till ett minimum. Är det så vi ska locka kunnig arbetskraft?
    
 • KunTeko går vidare mot en ny period
  Anställda, ledningen, kommuninvånare – alla drar nytta av fördelarna när KunTekos tjänster främjar utvecklingen.
    
 • Harmoniseringen av lönerna måste tas på allvar
  Ett färskt rättsfall bekräftar att löneskillnader mellan anställda som utför samma arbete måste korrigeras inom rimlig tid.
    
 • Blev du sjuk under semestern?
  Går det att flytta semesterdagar om sjukdomen slår till under semestern? Läs om hur du ska agera.


Kommunteamet 1/2018

Innehåll:

 • De nya avtalen i kraft
 • AKTA 2018–2019
 • Nyheter från tekniska sektorn
 • AVAINTAs kollektivavtal

 • Den nya aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa
 • I yrkeslivet: Kreativitet ger det lilla extra i fysikerns arbete