Ajankohtaista

10.10.2018 8.00

Teknisten sektorin kuulumisia

Viime keväänä tekniselle sektorille sovittiin palkkausjärjestelmää valmistelevasta työryhmästä sekä yhteisestä koulutuskierroksesta pienten ja keskisuurten kuntien henkilöstöjohdolle ja luottamusmiehille. Molemmat toimet ovat käynnistyneet hyvin.

Palkkausjärjestelmän uudistamiseen varattiin 0,3 % palkankorotusvaroista. Ne tulevat maksuun järjestelyvaraerään 1.1.2019, jollei palkkausjärjestelmän muutoksesta päästä yksimielisyyteen.

 

Tällä hetkellä hahmotelmana työryhmässä pyöritellään, että palkkaryhmiä lisättäisiin kolmesta jopa viiteen. Nykyisten II- ja III-tason väliin tulisi uusi ryhmä. Tämä on sinällään hyvin perusteltua, koska nykyään näiden palkkaryhmien väli on yli 1 000 euroa. Täysin uutena tulisi nykyisen III ryhmän päälle vielä ns. ylimmän johtajatason ryhmä. Neuvottelut ovat vasta käynnistyneet, joten tulevat kuukaudet antavat suuntaa, saadaanko tässä aikaan konkreettisia tuloksia ennen joulukuuta. Historia on osoittanut, että näinkin laajan muutoksen saaminen sopimusteksteihin on yleensä suuren työn takana.

 

Koulutukset koettu tärkeiksi

 

Toinen ja mielestäni varsin hieno yhteisesti sovittu asia oli yhteisten koulutusten pitäminen pienille kunnille ja kaupungeille. Kentältä on nimittäin kantautunut pääsopijoille viestiä, ettei kaikkialla tunneta ja sovelleta TS-sopimusta siten kuin pitäisi.

 

TS-taustaryhmä on nyt tätä kirjoitettaessa käynyt kouluttamassa henkilöstöä Pirkanmaalla (Nokia), Etelä-Karjalassa (Imatralla) ja Pohjanmaalla (Harjavalta, Lapua, Liminka). Järjestettävänä on vielä koulutus Vihdissä. Koulutuksiin osallistuminen on ollut ahkeraa, välillä väkeä on ollut salin täydeltä. Läsnäolijoiden puheiden ja omien havaintojen perusteella voi sanoa, että tämä on ollut todella tarpeellista asiaa jaettavaksi maakuntiin. On ymmärrettävää, että pienin resurssein hoidettavat velvoitteet eivät aina mahdollista tarkempaa tietotaidon hankintaa.

 

Nämä tietoiskukoulutukset ovat olleet tärkeitä, jotta sekä henkilöstöhallinto että henkilöstön edustajat ymmärtävät TS:n ja osaavat soveltaa sitä oikein. Lisäksi näillä tilaisuuksilla on voitu saattaa yhteen lähialueiden henkilöitä, jotka voivat jakaa tietoa ja kokemuksiaan omista järjestelmistään niin, ettei kaikkien tarvitse keksiä ”pyörää uudestaan”.

 

Tällaisen yhteisen tekemisen ja hyvän jakamisen kulttuurin soisi leviävän myös muualle niin työmarkkinakentälle kuin työpaikoille yleisesti!

 

Kai-Tapani Wahlberg

Asiamies, VT

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry


Palaa otsikoihin