Ajankohtaista

20.6.2017 7.45

Syyhygienisti Arto Koskela: Lisää terveyttä!

Työssäni mielekkäintä on saada auttaa ihmisiä. Tietoisuuden lisääminen oman alani asioista tuo monelle asiakkailleni lisää terveyttä koko loppuelämän ajaksi. Suun terveys on osa kokonaisterveyttä!

 

Työssäni vaikeinta on erittäin haastava ergonomia, vaikeat työasennot toistuvat jatkuvasti. Suuhygienistit työskentelevät yksin eivätkä saa avustavaa henkilökuntaa avukseen.

 

Tärkeimmät tiedot ja taidot liittyvät asiakkaan kohtaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin. Vaikka olisit teknisesti kuinka hyvä, se ei riitä jos et osaa kohdella asiakasta ja huomioida häntä kokonaisvaltaisesti hoitotilanteessa.

 

Suuhygienistin tulee hallita lisäksi laajasti hammaslääketieteellistä tietoa ja taitoa sekä sen soveltamista yhteistyössä hammaslääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden kanssa.

 

Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen? Työntekijän näkökulmasta tulevasta uudistuksesta tiedetään erittäin vähän käytännön asioita. Henkilöstön asema on täysin auki, työnantaja muuttuu, säilyvätkö edut? Onko kaikille työtä maakunnan palveluksessa vai pitääkö lähteä yksityiselle sektorille osaksi työaikaa? Työntekijät ovat lujilla ennen muutosta, jonot pitäisi purkaa ja toiminnan muuntautua niin, että toiminta on kilpailukykyistä muihin toimijoihin nähden.

 

KUKA

Arto Koskela, suuhygienisti

  • Töissä Kuopion kaupungin suun terveydenhuollossa, Canthian hammashoitolassa.
  • Työnkuva: Suuhygienistinä parodontologisessa erikoishammaslääkäritiimissä.
  • Aiemmin myös neuvottelujärjestömme JUKOn luottamusmiehenä.
  • Akavan Erityisaloissa Suomen Suuhygienistiliitto ry:n jäsen.

Palaa otsikoihin