Ajankohtaista

20.6.2017 7.50

Sote- ja maakuntauudistus: Moni asia avoinna

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee. Akavalaisten jäsenten puolta uudistuksessa pitää JUKO. Aikataulu on viivästynyt ja moni asia vielä auki.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön käsittely on tällä hetkellä eduskunnan valiokuntakäsittelyissä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on lausunnoissaan kiinnittänyt toistuvasti huomion henkilöstön asemaan liittyviin ongelmakohtiin sekä puutteelliseen vaikutusarviointiin.

 

Vaikka lakiesityksiin on kirjattu, että mittavat henkilöstösiirrot käsitellään liikkeenluovutuksen periaatteilla, moni kysy

mys on tästä huolimatta edelleen avoinna. Kokonaisuudessaan maakuntiin siirtyy yli 200 000 työntekijää, joista kuntasektorin akavalaisia on reilut 40 000.

 

Väliaikaishallinto käyntiin vasta syksyllä

 

Maakuntien väliaikaisten valmistelutoimielinten kokoaminen on suurimmassa osassa maakuntia jo käynnissä, vaikka lakeja ei saatu hyväksyttyä niin, että valmisteluelimet olisivat voineet aloittaa jo heinäkuussa. Tällä hetkellä arviot väliaikaisten valmistelutoimielinten toiminnan käynnistymisestä liikkuvat syys-lokakuussa 2017.

 

Nimeämispyyntöjä väliaikaishallinnon aikaisten yhteistoimintaelinten perustamiseksi on jo joissakin maakunnissa liikkeellä. JUKOn pääluottamusmiehiä on ohjeistettu kokoamaan oman alueensa luottamusmiesverkostot kuntoon siten, että kuhunkin maakuntaan nimetään yksi (pääluottamusmies) koordinaattori, joka jatkossa toimii viestinviejänä niin JUKOn toimiston kuin paikallisten luottamusmiestenkin välillä.

 

Yhteistoimintaelimen kokoonpanossa tulee noudattaa vähintään työnantajaa edustavan KT:n ja palkansaajia edustavien pääsopijajärjestöjen yhdessä sopimaa 2+2+2 -periaatetta, jonka mukaan jokaisesta pääsopijajärjestöstä on kaksi edustajaa. Oma JUKOmme on yksi pääsopijajärjestöistä. Lisäksi JUKOn osalta tulee huomioida, että myös valtiolta siirtyvän henkilöstön edustaja tulee kuulluksi.

 

JUKOon uusi toimielin: maakunnan neuvottelukunta

 

Myös JUKOn omaa organisaatioita vahvistetaan. JUKOn hallitus nimesi 13.6.2017 maakunnan neuvottelukunnan, jossa tullaan jatkossa käsittelemään sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä kysymyksiä.

 

Uusi maakunnan neuvottelukunta vastaa paikallisesta, maakuntatason neuvottelutoiminnasta ja yhteistoiminnasta sekä luottamusmiestoiminasta ja osallistumisjärjestelmästä. Neuvottelukunta koordinoi maakuntien jukolaista toimintaa ja yhteistyötä mukaan lukien järjestö- eli työtaisteluvalmiuden ylläpito.

 

Erityisen tärkeänä tehtävänä maakunnan neuvottelukunnalla on valmistella kunkin sopimuskauden neuvottelutavoitteet kuultuaan jäsenjärjestöjä sekä päättää virka- tai työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

 

Minna Holm

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

 Palaa otsikoihin