Ajankohtaista

10.10.2018 8.08

Palkkausjärjestelmän päivitys iso kysymys tällä sopimuskaudella

Haastattelussa KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas-

1. Mitä jäi kevään sopimuskierrokselta ja sopimuksesta käteen työnantajan näkökulmasta, KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas? Mihin olette tyytyväisiä, mihin ette?

Työrauhan saavuttaminen on aina merkittävä asia. Neuvottelukierros oli vaikea jo siitäkin syystä, että kilpailukykyyn liittyvät sopimusmuutokset (mm. lomarahan leikkaukset vuosina 2017–2019) toivat paineita.


Sopimuskorotukset olivat ns. yleisen linjan mukaisia. KVTES:iin tuli paljon uudistuksia. Työaikamääräyksiin tehdyt muutokset, varhaiskasvatusliitteen muutokset ja ns. perhepoliittinen paketti (mm. isyysvapaan pidennys, tilapäisen hoitovapaan laajentaminen) vaikuttavat laajasti palvelussuhteen ehtoihin.


Työaikamääräysten osalta ns. keskeytysmääräykset mm. yleistyöaikaan ja toimistotyöaikaan monimutkaistavat järjestelmää, mikä ei koskaan ole tavoiteltava asia sinänsä. Niiden neuvotteleminen perustui kuitenkin työtuomioistuimen päätökseen ja oli näin ollen välttämätöntä.


2. Mitkä ovat tämän sopimuskauden aikana KT:n KVTES kehittämistavoitteet?


KT on allekirjoituspöytäkirjan kirjauksin sitoutunut kaikkeen yhteisesti sovittuun työryhmätyöskentelyyn. Palkkausjärjestelmän päivittäminen, erityisesti työn vaativuuden arviointia (TVA) koskevat määräykset, on iso kysymys. Myös työkyvyttömyyttä ja sairauslomaa koskevat sopimusmääräykset käydään nyt järjestöjen kanssa läpi.


Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on myös sovittu työryhmätyöskentelystä. Tähän kokonaisuuteen liittyy mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ns. hinnoitteluliitteiden läpikäynti.


3. Jos/kun sote ja maakuntauudistus tulee, aiheuttaa se sopimusjärjestelmään muutoksia. Millaisiin kysymyksiin tulevan sopimusjärjestelmän tulee vastata?


KT:n toiminnasta säädetty laki on eduskunnassa muun sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön kanssa. Toteutuessaan laki antaa KT:lle neuvottelu- ja sopimusoikeudet maakuntasektorille ja yrityksiin.


KT:n alaisuudessa tapahtuva sopimustoiminta jakaantuu kolmelle sektorille: 1) kunnat ja kuntayhtymät, 2) maakunnat, sekä 3) mainittujen organisaatioiden konserniyritykset. Sopimustoiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi KVTES:iä sovelletaan kunnissa. Maakuntiin neuvotellaan maakuntasektoria koskevat työ- ja virkaehtosopimukset. Yrityssektorille tehdään tarvittavat työehtosopimukset.


Neuvottelut on aloitettu jo viime vuonna mutta olemme riippuvaisia eduskunnan päätöksenteosta.


 

Palaa otsikoihin