Ajankohtaista

10.10.2018 8.05

Luottamusmiehiä tarvitaan!

JUKOn luottamusmiesvaalit keväällä 2019

Luottamusmiesjärjestelmän tavoitteena on, että eri liitoilla ja ammattiryhmillä olisi edustajanaan näiden asioita tunteva luottamusmies. On tärkeää, että esimerkiksi kulttuuriammateissa, hallinnon asiantuntijoilla sekä teknisellä sektorilla on oma luottamusmiehensä. Luottamusmiesten määrä ja toimialueet neuvotellaan työnantajan kanssa.


Kuntatiimin liittojen jäseniä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehet. Ensi keväänä valitaan uudet JUKOn kuntasektorin luottamusmiehet. Luottamusmiesvaalit järjestetään huhtikuun loppuun mennessä ja uusi luottamusmieskausi alkaa 1.8.2019. JUKOn luottamusmieskausi on kolmivuotinen päättyen 31.7.2022.


Luottamusmiesvaalissa yksittäiset jäsenet pääsevät vaikuttamaan valintoihin. Äänioikeus on jokaisella JUKOn jäsenliittoon kuuluvalla.


Luottamusmiesvaalien järjestäminen on JUKOn pääluottamusmiehen vastuulla ja ne toimitetaan esimerkiksi vaalikokouksena. Pääluottamusmies vastaa myös vaalien tiedotuksesta kaikille JUKOn jäsenliittojen jäsenille.


Ota yhteyttä kuntasi/kuntayhtymäsi JUKOn pääluottamusmieheen tai kysy liitosta!

Lisätietoja liittojen asiamiehiltä.


JUKO on yksi kuntasektorin kolmesta pääsopijajärjestöstä. JUKO neuvottelee työehtosopimuksista ja palkoista ja sillä on oma luottamusmiesjärjestelmänsä. Luottamusmiesten tehtävä on valvoa jäsenten etua, työehtosopimusten noudattamista ja neuvotella paikallisesti työehtosopimusten soveltamisesta.

 

Oletko sinä halukas luottamusmieheksi?


Luottamusmiehen tehtävässä saat:

  • Hyvää koulutusta liitosta.
  • Työelämätietoa ja näköalapaikan oman kunnan toimintaan.
  • Luottamusmieskollegojen verkoston eri puolelta Suomea.
  • Liiton asiamiehet ja lakimiehet avuksesi.
  • Tukea paikallisesti JUKOn luottamusmiesten yhteistyöryhmässä.

Palaa otsikoihin