Ajankohtaista

13.12.2018 10.02

Lakitapaus: Liikkeenluovutus ja työsopimuksen irtisanominen

Kaupunki oli tehnyt ostopalvelusopimuksen erään yrityksen kanssa koskien tehostettua palveluasumista koskevaa toimintaa sekä ruokahuoltoa. Myöhemmin kaupunki kuitenkin otti vastuulleen nämä toiminnot ja irtisanoi kolme henkilöä, jotka olivat työskennelleet toiminnoista aiemmin vastanneen yrityksen palveluksessa.

Korkein oikeus arvioi ratkaisussaan (KKO:2018:66 ) sitä, oliko kyseessä liikkeenluovutus ja oliko kaupungilla ollut oikeus irtisanoa työntekijöiden työsopimukset.

Mitä liikkeenluovutus tarkoittaa?

Liikkeenluovutuksesta on omat säännöksensä työsopimuslaissa. Liikkeenluovutuksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun yritys tai osa siitä luovutetaan toiselle toimijalle ja kun toiminta pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeenluovutus ei yksinään ole irtisanomisperuste, vaan voimassa olevista työsopimuksista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen luovutuksessa uudelle työnantajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki työsuhteen ehdot säilyvät entisellään ja vain työnantaja vaihtuu.

Toimintojen jatkuminen samansisältöisenä

Jotta kyse olisi liikkeenluovutuksesta, on toiminnan jatkuttava samana tai samankaltaisena. Tässä tapauksessa tuomioistuin kiinnitti huomionsa tehostetun palveluasumisen asiakaskuntaan ja toiminnan yhtäjaksoisuuteen. Koska asiakaskunta ei ollut muuttunut, toiminta oli jatkunut ilman keskeytyksiä ja yrityksen henkilökunta oli perehdyttänyt kaupungin työntekijöitä, katsottiin, että toiminnot olivat jatkuneet samansisältöisinä.

Ei oikeutta irtisanoa

Kaupunki voi ottaa aiemmin ulkoistetun toiminnan takaisin omaksi toiminnakseen. Kuitenkin tässä tapauksessa toiminta oli jatkunut niin samanlaisena, että asiassa oli kyse liikkeenluovutuksesta. Kaupunki oli velvollinen suorittamaan irtisanotuille työntekijöille korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.


Janet Virtanen
neuvontalakimies, Loimu ry

 

Kolme tuoretta tapausta


Korkein oikeus on arvioinut liikkeenluovutuksen tunnusmerkistöä antamalla 18.10.2018 kolme ratkaisua liikkeenluovutusta ja työsopimuksen irtisanomista koskevissa tapauksissa. Kaikissa kolmessa tapauksessa oli kyse kuntien ostopalveluina hankkimien toimintojen uudelleenorganisoinnista.


Yhdessä tapauksessa kyseessä oli lasten iltapäivätoiminnan siirtäminen yhdistykseltä toiselle ja kahdessa kunnan aikaisemmin ostopalveluna hankkiman vanhusten palveluasumisen siirtämisestä ulkopuoliselta toimijalta takaisin kunnan hoidettavaksi.


Kaikissa tapauksissa työnantajat olivat katsoneet, että liikkeenluovutusta ei ollut tapahtunut ja täten irtisanoneet kyseisiä töitä tehneiden työntekijöiden työsopimukset. KKO puolestaan katsoi, että kaikissa tapauksissa kyseessä oli liikkeenluovutus ja tuomitsi työnantajat maksamaan kanteen nostaneille entisille työntekijöille korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

 

Työntekijän suoja selkeytyi

Liikkeenluovutuksesta on säädetty palvelussuhteita koskevissa laeissa ja sen tarkoituksena on suojata työntekijöitä organisaatioiden muutostilanteissa. Tiivistetysti liikkeenluovutuksella tarkoitetaan henkilöstön oikeutta siirtyä toimintoja siirrettäessä ns. vanhoina työntekijöinä vanhalta työnantajalta uudelle työnantajalle.


Puheena olevat kolme oikeustapausta ovat omiaan selkeyttämään ja parantamaan työntekijöiden asemaa erityisesti kuntasektorilla, jossa tämän kaltaiset järjestelyt ovat arkipäivää.


Petri Toiviainen

neuvottelupäällikkö

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

 

Liikkeenluovutusta koskeneet päätökset:

KKO 2018:64 koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen

KKO 2018:65 tehostetun palveluasumisen palvelut

KKO 2018:66 vanhusten tehostettu palveluasuminen

 

 


Palaa otsikoihin