Ajankohtaista

20.6.2017 7.52

Kohti syksyn työmarkkinamyrskyä?

Kesän korvalla 2016 suomalaisille työmarkkinoille aikaansaatu kilpailukykysopimuskausi alkaa pikku hiljaa kääntyä lopuilleen. Syksyllä ensimmäisenä neuvottelupöytään ovat astumassa eräät keskeisimmät vientisektorit.

Kuntasektorin nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa vuodenvaihteen yli tammikuun loppuun 2018 saakka. Sama koskee myös muuta julkista sektoria. Alkusyksystä on joka tapauksessa käynnistymässä puhdas liittokierros, jonka aikana muodostuvat raamit lienevät jo varsin hyvin selvillä siinä vaiheessa, kun kuntasektorilla asetutaan neuvottelupöytään. Neuvottelemaan päästään pitkästä aikaa tilanteessa, jossa Suomen yleinen taloudellinen vire on varsin positiivinen. Selvää on, että työntekijäpuolen vastuunkanto ja maltillisuus ovat kuluneina laihoina vuosina olleet mahdollistamassa uutta taloudellista nousua.

 

Kuntatyönantajien edustajat ovat kuluneen kevään aikana jo useampaan otteeseen ehtineet korostaa palkkamalttia ja palkankorotusvaran pienuutta. On selvää, että Suomen taloudellista elpymistä tulee kaikin keinoin tukea, mutta yhtä selvää on myös se, että työnantajien perinteisiin ja sopimuskierroksesta toiseen toistuviin teemoihin kuuluvat palkkamaltti ja palkankorotusvaran olemattomuus.

 

Selkeänä jukolaisena kantana loppusyksyn neuvotteluille on, että yksityisen ja julkisen sektorin palkkaerot eivät voi kasvaa yksityisen sektorin eduksi ja että julkisen sektorin neuvotteluja ei tule kahlita yksityiseen sektoriin. Julkisen sektorin palkkaeroa yksityiseen tulee korjata palkkaohjelmilla ja asian toteutumiseen tulee saada myös riittävä seuranta.

 

Virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden ohella maakuntauudistus tulee olemaan syksyn 2017 aikana keskeisesti esillä kuntasektorilla. Tämänhetkisen tiedon mukaan uusia maakuntia valmisteleva väliaikaishallinto pääsee aloittamaan työnsä vasta syksyn 2017 aikana, aikaisintaan 1.10.2017 lukien. Väliaikaishallintojen aloitusajankohdasta riippumatta nimenomaan jukolaiset ammattiryhmät tulevat olemaan keskeisessä asemassa maakuntien valmistelutyössä. Siitä syystä tässä Kuntatiimin numerossa käydään eri näkökulmista läpi maakuntauudistuksen tilaa.

 

Toivotan omasta ja koko Kuntatiimin puolesta kaikille lukijoille leppoisaa ja aurinkoista kesäaikaa!

 

Petri Toiviainen

neuvottelupäällikkö

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ryPalaa otsikoihin