Ajankohtaista

10.10.2018 8.03

Jatkuva neuvottelumenettely työryhmissä

Neuvottelut ovat käynnissä tälläkin hetkellä, vaikka sopimuspaperiin saatiin nimet keväällä. Nyt valmistellaan jo muutoksia tuleviin sopimusneuvotteluihin.

Varsinaisissa sopimusneuvotteluissa käsitellään muutosesitykset työehtosopimuksiin ja muihin

osapuolten esille nostamiin kysymyksiin. Sovitut muutokset työehtosopimuksiin toteutuvat sopimuksen

allekirjoituksella. Osa asioista tai osapuolten esille nostamista kysymyksistä jää itse neuvotteluissa

avoimeksi. Näitä kysymyksiä selvitellään sopimuskauden aikana työryhmissä.

 

Työryhmissä ovat mukana KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt. Kuntatiimin liittojen jäseniä

työryhmissä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n nimeämät neuvottelijat.

 

Jaakko Korpisaari

neuvottelupäällikkö

Akavan Erityisalat

 

KVTES 2018–2019 -sopimuksen aikana toimivat työryhmät

 

KVTES 2018–2019 -sopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa 13.2.2018 sovittiin osapuolten yhteiset työryhmät


Palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana

  • uudistaa ja kehittää tehtävän vaativuudenarviointijärjestelmää ja
  • kartoittaa tehtäväkohtaisen palkan erilaiset ratkaisumallit työnantajavaihdostilanteissa.


Sairauslomaa koskevia sopimusmääräyksiä käsittelevä työryhmä

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana

  • arvioida ja kehittää sairauslomaa koskevia määräyksiä siten, että ne kannustavat työssä jatkamista, työhön paluuta ja tukevat työhyvinvointia sekä
  • selkeyttää ja yksinkertaistaa sopimusmääräyksiä.


Työssä oppimista ja ohjausta käsittelevä työryhmä

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana

  • selvittää työpaikalla oppimisen ja ohjauksen tilaa sekä
  • nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joilla edistetään työpaikalla oppimista ja ohjausta.


Etätyötä käsittelevä työryhmä

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana

  • koota ja kuvata hyviä kunta-alan etätyökäytäntöjä,
  • arvioida etätyön ja uusien työntekemisen tapojen edistämismahdollisuuksia tutkimuksen ja eri alojen kokemusten valossa ja
  • esittää johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla selkeytetään pelisääntöjä etätyön hyödyntämiseksi.

 

Lisäksi toimivat 30.1.2018 tehdyn sopimuksen mukaiset työryhmät.


SOTE-neuvotteluryhmä, jossa neuvotellaan KVTES-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteiden 3 ja 4 alaisen henkilöstön eli terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön yleisistä mm. palkkaus- ja työaikajärjestelmiin liittyvistä kysymyksistä vuosien 2018–2019 aikana.


TEHO-ryhmä, jossa neuvotellaan terveydenhuollon erityiskysymyksistä.


SOS-ryhmä, jossa neuvotellaan sosiaalihuollon erityiskysymyksistä.


Kunnan pääneuvotteluryhmän kokouksessa 18.6.2018 sovittiin Työn murros -työryhmän perustamisesta Työn murros -hankkeen valmistelun käynnistämisestä.


Kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteisen hankkeen valmisteluvaiheen tulee olla valmis lokakuun loppuun mennessä, jolloin päätetään jatkotoimista.


Lisäksi toiminnassa ovat:


Vaka-työryhmä

Työryhmä käsittelee KVTES-sopimuksen palkkahinnoitteluliitettä 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät.


Kunnan tilastoryhmä

Ryhmä käsittelee kuntasektorin palkkatilastoja muita tilastoaineistoja sekä valmistelee ohjelman Tampereen työmarkkinaseminaariin.


KunTeko 2020

Työryhmä toimii KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelman ohjausryhmänä.Palaa otsikoihin