Ajankohtaista

20.6.2017 7.49

Ei pelkästään sotea!

Sote- ja maakuntauudistuksessa helposti unohtuu, että muutoksessa on kyse muustakin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta.

Vaikka henkilömäärällä mitattuna 200 000 sote-henkilöä on selvästi suurin ryhmä, niin uudistus koskettaa monia muitakin tehtäviä. Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy sote-henkilöstön lisäksi maakuntiin mm. ympäristöterveydenhuollon ja maataloushallinnon henkilöstö. Lisäksi maakuntiin siirtyy nykyisten maakuntien liittojen henkilöstö.

 

Valtiolta siirtyvät huomioon

 

Maakuntauudistuksen yhteydessä laitetaan uusiksi samalla myös valtion aluehallinto ja osin myös keskusvirastotehtäviä. Maakunnille siirtyy suurin osa lakkautettavien ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävistä. Samassa yhteydessä valtiolle perustetaan uusi valtion lupa- ja valvontavirasto, joka koostuu pääasiassa nykyisen Aluehallintoviraston ja Valviran tehtävistä. Uuteen virastoon siirtyy tehtäviä myös ELY-keskuksista. Nämä muutokset koskevat lähes 7 000 valtiolla työskentelevää henkilöä.

 

Koska suurin osa maakuntiin siirtyvistä tulee sote-sektorilta, on suuri riski, että muun henkilöstön erityiskysymykset jäävät valmistelussa huomiotta. Kunnan ja valtion virka- ja työehtosopimukset eroavat osin toisistaan. Merkittäviä eroja on mm. palkkausjärjestelmissä sekä matkustamiseen liittyvissä korvausperusteissa.

 

Valtiolta maakuntiin siirtyville uudistus tarkoittaa suurta muutosta myös toimintakulttuurissa. Valtion tulosohjattu virasto poikkeaa toimintaperiaatteeltaan merkittävästi itsehallinnollisesti toimivasta maakunnasta. Yleiskatteellisilla maakunnilla on merkittävästi vapaammat kädet rahoituksensa käytössä kuin budjettivaltioon kuuluvassa virastossa. Itsehallinto ja rahoituksen yleiskatteellisuus voivat tuoda myös epävakautta eri tehtävissä tarvittaviin henkilöstömääriin.

 

Mari Raininko

neuvottelupäällikkö

Agronomiliitto ry


Palaa otsikoihin